ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
Λειτουργία μετάβασης (η) transition function
λήγουσα (η) ultimate
λεξικά χρήσης usage dictionaries
λεξικογραφία χρήσης (η) usage lexicography
λεξικό σθένους (το) valency dictionary
Λεκτικός-ή-ό, εκφωνητικός-ή-ό Verbal / locutionary / lectal
λεκτική αγνωσία (η) verbal agnosia
λεκτική απραξία (η) verbal apraxia
λεκτικός συσχετισμός (ο) verbal association
λεκτική επικοινωνία verbal communication