Αγγλικός Όρος
valency dictionary
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικό σθένους (το)

feedback