ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
λογική τάξεων (η) class-logic
λογικό συνδετικό (το) logical connective
λογικό μόριο (το) logical particle
λογικό κατηγόρημα (το) logical predicate
λογικό πρόβλημα της γλωσσικής κατάκτησης (το) logical problem of language acquisition
λογικό υποκείμενο (το) logical subject
λογικοπροτασιακή στάση (η) propositional attitude
λογικοπροτασιακή λογική (η) propositional logic
λογικοπροτασιακή σημασία (η) propositional meaning
λογικοπροτασιακή συνωνυμία (η) propositional synonymy