ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1170 results
Greek Term English Term
καθαρολόγος (ο) purist
Καθαρότητα Purity
καθαρότητα Purity
κάθετη εξάρτηση daughter-dependency
Κάθετη εξάρτηση (η) daughter-dependency
Κάθετη ομαδοποίηση/κάθετη διάσπαση (η) Vertical grouping / splitting
κάθετος (η), πλάγια γραμμή (η) solidus
καθημερινό ύφος vernacular style
καθιερωμένη γλώσσα γενικευμένης σημείωσης (η) Standard Generalised Markup Language (SGML)
καθιερωμένη έννοια established concept