ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

30 results
Greek Term English Term
ζώνη συσσώρευσης (η) accretion zone
Ζωηρός-ή-ό allegro
ζωική επικοινωνία (η) animal communication
ζεύγος κατηγορήματος-τιμής (το) attribute value pair
ζώνη (συχνοτήτων) (η) band
ζωνοπερατό διέλευσης ζώνης (το) bandpass
Ζεύγος (το) doublet
Ζεύγος (το) doublet
ζώνη συχνοτήτων (η) frequency band
Ζ. Σμυρναίου (https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PPP595/Θεωρίες%20Μάθησης.docx) meaningful learning