ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1159 results
Greek Term English Term
Δακορουμανική (η) (γλώσσα) Daco-Rumanian
δακτύλιος ring
δακτυλολογία finger spelling
ΔΑΛ DRS
Δανέζικα DA
Δανέζικα Danish
δάνεια έννοια (η) borrowed concept
δάνεια λέξη (η) loanword
δάνεια λέξη (η) borrowed word
δάνεια σημασία (η) borrowed meaning