ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
αφηρημένο πεδίο (το) abstract domain
αφηρημένος,-η,-ο abstract
αφηρημένος,-η,-ο abstract
αφλογιστία (η) misfire
αφομοιωμένη λέξη (η) assimilated word
αφομοιωμένο εισαγόμενο (το) intake
αφομοίωση (η) assimilation
αφομοίωση εξ αποστάσεως (η) distance assimilation
αφομοίωση εξ αποστάσεως (η) distant assimilation
αφομοίωση ηχηροποίησης (η) voicing assimilation