Αγγλικός Όρος
abstract
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αφηρημένος,-η,-ο

feedback