Αγγλικός Όρος
abstract
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αφηρημένος,-η,-ο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback