ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
αφηρημένο ουσιαστικό (το) abstract noun
αφηρημένες αρχές (οι) abstract principles
αφηρημένο ουσιαστικό (το) abstract substantive
αφαίρεση (η) abstraction
αφαίρεση ιδιότητας (η) abstraction of a property
αντιπαράθεση του αφηρημένου (η) abstractness controversy
ακαδημαϊκό λεξικό (το) academic dictionary
ακαδημαϊκή λεξικογραφία (η) academic lexicography
ακαδημία (η) academy
ακαδημαϊκό λεξικό (το) academy dictionary