ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

553 results
Greek Term English Term
ονοματοδοτική αντίληψη (η) (appellative) eponym
οριστική περιγραφή (η) (definite) description
όροι αναφορικής δέσμευσης (οι) A-binding terms
οξεία (η) accent aigu
οξεία (η) acute
οξύς-εία-ύ acute
οξεία (η) acute accent
οξεία (η) acuto
ολοπολικό (το) all-pole
ολικός ποσοδείκτης (ο) all-quantifier