Αγγλικός Όρος
acute accent
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Σακελλαριάδης
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οξεία (η)
Πηγές
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης

feedback