Αγγλικός Όρος
A-binding terms
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
όροι αναφορικής δέσμευσης (οι)

feedback