Αγγλικός Όρος
acuto
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal
Πετρούνιας
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οξεία (η)
Πηγή
Πετρούνιας

feedback