ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

13 results
Greek Term English Term
ξύλινη γλώσσα (η) bureaucratese
ξενόγλωσση παιδαγωγική (η) foreign-language pedagogy
ξενιστής (ο) host
ξενιστής (ο) host
ξενισμός (ο) foreignism
ξενικοποίηση (η) foreignization
ξενικές προφορές (οι) foreign accents
ξένη λέξη (η) foreign word
ξένη γλώσσα στο σχολικό πρόγραμμα (η) foreign language across the curriculum
ξένη γλώσσα στο σχολικό πρόγραμμα (η) FLAC