Αγγλικός Όρος
bureaucratese
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ξύλινη γλώσσα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback