Αγγλικός Όρος
foreignization
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ξενικοποίηση (η)

feedback