Αγγλικός Όρος
host
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ξενιστής (ο)

feedback