Αγγλικός Όρος
foreign accents
Πηγή
Fromkin
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ξενικές προφορές (οι)

feedback