Αγγλικός Όρος
foreign word
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ξένη λέξη (η)

feedback