ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

115 results
Greek Term English Term
Ημισυλλαβικός-ή-ό demisyllabic
Ημισυλλαβή (η) demisyllable
ημερολόγιο diary
ηχολαλία (η) echolalia
ηλεκτρίτης electret
ηλεκτροουρανισκογραφία ( η) electro­palatography
ηλεκτροαερόμετρο electroaerometer
ηλεκτροαερομετρία electroaerometry
ηλεκτρογλωττιδογράφος (ο) (ΗΓΓ) electroglottograph (EGG)
ηλεκτροκυματoγράφημα (το) electrokymograph