Αγγλικός Όρος
electroaerometer
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηλεκτροαερόμετρο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback