Αγγλικός Όρος
electret
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηλεκτρίτης
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback