Αγγλικός Όρος
demisyllabic
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ημισυλλαβικός-ή-ό

feedback