Αγγλικός Όρος
electroglottograph (EGG)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηλεκτρογλωττιδογράφος (ο) (ΗΓΓ)

feedback