ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
εφαρμοστική γραμματική (η) applicational grammar
εφαρμοστικές δομές (οι) applicatives
εφαρμοσμένη υφολογία (η) applied stylistics
εφαρμοσμένη πραγματολογία (η) applied pragmatics
εφαρμοσμένη ιστορική γλωσσολογία (η) applied historical linguistics
Εφαρμοσμένη γλωσσολογία (η), διακλαδική γλωσσολογία (η) applied linguistics
εφαρμοσμένη γλωσσολογία (η) applied linguistics
εφαρμοσιμότητα (η) applicability
εφαρμόσιμος,-η,-ο applicable
εφαρμόζω apply