ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
Τάι-Καντάι (η) (γλώσσα) Tai-Kadai
Τάι (η) (γλώσσα) Tai
ταγμηματική ανάλυση tagmemic analysis
ταγμηματική (η) tagmemics
τάγμημα (το) tagmeme
ταγματική (η) tagmatics
τάγμα (το) tagma
Ταγαλογική (η), Ταγκαλόγκ (η) (γλώσσα) Tagalog
Ταγαλογική (η), Ταγκαλόγκ (η) (γλώσσα) TL
Τ (tu) (εσύ) T