Αγγλικός Όρος
tagmeme
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τάγμημα (το)

feedback