ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
τύπος με αστερίσκο (ο) starred form
τύπος λεξικού (ο) dictionary type
τύπος λέξης (ο), είδος λέξης (το) word type
τύπος λέξης word form
τύπος κεφαλής/λήμματος (ο) head form
τύπος ευγένειας (ο) politeness formula
τύπος βάσης (ο) base form
τύπος αναζήτησης στο λεξικό (ο) dictionary look-up form
τύπος αναζήτησης (ο) look-up form
τύπος (φωνητικός) (ο) form (sound)