Αγγλικός Όρος
base form
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (1997, 2002)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
τύπος βάσης (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
βασικός τύπος (ο)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback