ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
παραβίαση διακιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (η) copyright infringement
Παντζάμπι (η) (γλώσσα) PA
πανχρονικός,-ή,-ό panchronic
Παντζάμπι (η) (γλώσσα) Panjabi
πανλεκτικός,-ή,-ό panlectal
Πανοϊκή (η) (γλώσσα) Panoan
Παπούα (η) (γλώσσα) Papuan
Παντζάμπι (η) (γλώσσα) Punjabi
Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Σωμάτων Κειμένων Υπολογιστή σχετικά με τη Γλώσσα (το) University Centre for Computer Corpus Research on Language (UCREL)
Παραβίαση (η) violation