ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

553 results
Greek Term English Term
ουδετεροποιώ neutralize
ουδετεροποιήσιμος,-η,-ο neutralizable
ουδετεροποιήσιμη αντίθεση (η) neutralizable opposition
ουδετεροποίηση της θέσης (η) positional neutralization
ουδετεροποίηση πληθυντικού (η) plurality neutralization
ουδετεροποίηση (η) neutralisation
ουδετεροποίηση (η) neutralization
ουδετεροποιημένη αντίθεση (η) neutralized opposition
ουδέτερο φωνήεν (το) neutral vowel
ουδέτερο στοιχείο (το) identity element for addition