ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1170 results
Greek Term English Term
κατανομή (η) allocation
κανόνες εναλλαγής (οι) alternation rules
κόμβος ανοίγματος (ο) aperture node
κατονομασία (η) appellation
καταλληλότητα (η) appropriacy
κατάλληλος,-η,-ο appropriate
καταλληλότητα (η) appropriateness
κλίμακα στάσης (η) attitude scale
κατηγόρημα (το) attribute
κλίμακα Μπαρκ (η) Bark scale