Αγγλικός Όρος
appellation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
όνομα (το)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)
Όρος
κατονομασία (η)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback