ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1170 results
Greek Term English Term
κατάληξη λέξης (η) word-ending
κατάλογος των λημμάτων word list
κανόνας σχηματισμού λέξεων (ο) word formation rule
κανόνας παραγωγής (ο) word formation rule
κατάλογος συχνότητας λεξικών μορφών word form frequency list
καταχώρηση λέξης (η) word entry
καταμέτρηση λέξεων (η) word count
Κόρπους της Αγγλικής των Επιχειρήσεων του Γούλβερχαμπτον (το) Wolverhampton Business English Corpus (WBE)
κόμβος-wh (ο) wh-node
κυματομορφή wave form