Αγγλικός Όρος
wave form
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κυματομορφή
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback