ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1170 results
Greek Term English Term
κυματομορφή wave form
κόμβος-wh (ο) wh-node
Κόρπους της Αγγλικής των Επιχειρήσεων του Γούλβερχαμπτον (το) Wolverhampton Business English Corpus (WBE)
καταμέτρηση λέξεων (η) word count
καταχώρηση λέξης (η) word entry
κατάλογος συχνότητας λεξικών μορφών word form frequency list
κανόνας σχηματισμού λέξεων (ο) word formation rule
κανόνας παραγωγής (ο) word formation rule
κατάλογος των λημμάτων word list
κατάληξη λέξης (η) word-ending