ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

260 results
Greek Term English Term
θεωρία Θ-ρόλων θ-role theory
Θ-θέση θ-position
Θ-μαρκάρισμα θ-marking
Θ-κριτήρια θ-criteria
θέση ορίσματος (Α-θέση) α movement
Θεωρία του γιο-χο-χο (η) Yo-ho-ho theory
θεωρία Χ-τονούμενου X-bar theory
θεωρία κύματος (η) Wellen theorie
θεωρία κύματος wave theory
θέση του Βάκερναγκελ (η) wackernagel’s position