ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

260 results
Greek Term English Term
θεωρία χαρακτηριστικών βασισμένων σε αρθρωτή (η) articulator based feature theory
θεωρία χαρακτηρισμένου (η) markedness theory
θεωρία Χ-τονούμενου X-bar theory
θεωρία φραστικής δομής (ο) phrase structure theory
θεωρία φράσης του άρθρου (η) article phrase theory
θεωρία φραγμών (η) barrier theory
θεωρία υποστρώματος substratum theory
θεωρία υποδειγμάτων (η) exemplar theory
θεωρία των σημείων (η) sign theory
θεωρία των σημασιολογικών πεδίων (η) theory of semantic fields