ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

260 results
Greek Term English Term
θαμιστικός,-ή,-ό iterative
θαμιστικός,-ή,-ό habitual
θαμιστικός,-ή,-ό frequentative
Θάνατος (ο) death
θαυμαστικές προτάσεις exclamatives
θαυμαστικό exclamation mark (!)
θαυμαστικός exclamatory
θαυμαστικός-ή-ό exclamative
θεατής (ο) bystander
θέλγητρο (το) charm