ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

260 results
Greek Term English Term
θεωρία σύμφυρσης (η) blending theory
Θιβετιανά (τα) BO
θεωρία των δεσμεύσεων (η) bounding theory
θεωρία της ηχομίμησης (η) bow-wow theory
θεατής (ο) bystander
θεμελιώδες φωνήεν (το) cardinal vowel
θεωρία της πτώσης (η) case theory
θεωρία καταστροφών (η) catastrophe theory
θεωρία της αιτιατής/αιτιώδους αλυσίδας (η) Causal chain theory
θέλγητρο (το) charm