ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

260 results
Greek Term English Term
θεωρίες παραγωγής derivational theories
θησαυρός διακριτικής συνωνυμίας (ο) distinctive thesaurus
θηλυκοί όροι female terms
Θηλυκό Feminine
θηλυκό feminine
θηλυκός,-ή,-ό feminine
Θηλυκό (το) Feminine, f, F, fem, FEM
Θεωρίες αναπαράστασης Representational theories
θησαυρός thesaurus
θησαυρός (λεξικό) thesaurus dictionaries