ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1159 results
Greek Term English Term
Δενδρική Τράπεζα Associated Press (η) Associated Press Treebank
Διεθνής Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (η) Association internationale de linguistique appliquée
διάχυτος-η-ο (across-the-board) atb
δείγμα Augustan Prose (το) Augustan Prose Sample
διαθεσιμότητα (η) availability
διαθέσιμος-η-ο available
διάστημα βάσης (ο) base space
δομή βάσης (η) base structure
Διακρότημα (το), κρούση (η) beat
δασέα (τα) behaucht