ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
βουλητικός,-ή,-ό volitive
Βουργουνδική (η) (γλώσσα) Burgundian
Βραβέιο Γουόλφορντ (το) Walford Award
Βραβείο Διαγωνσιμού Αγγλικής Γλώσσας "Duke of Edimburgh" (το) Duke of Edinburgh English Language Competition Award
Βραβείο Κινεζικής Λεξικογραφίας (το) Chinese Lexicography Prize
βράδυνση (η) lag
βραχέα συστατικά short components
βραχνή φωνή (η) hoarse voice 
βραχυλογία (η) brachylogy
βράχυνση shortening