ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
Βολταϊκή (η) (γλώσσα) Voltaic
Βόρεια Γερμανική (η) (γλώσσα) North Germanic
βορειοανατολική Καυκασιανή (η) (γλώσσα) North-East Caucasian
Βορειοδυτική Καυκασιανή (η) (γλώσσα) North-West Caucasian
Βοτίκ (η) (γλώσσα) Vot
Βουλγάρικα (τα) BG
Βουλγαρική (η) Bulgarian
βούληση (η) volition
βουλητική πρόταση volitional clause
βουλητικός-ή-ό volitional