ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
Αφαρική (η) (γλώσσα) AA
ΑΑΑ (Αφροαμερικανική Αγγλική) (η) AAE (African American English)
Αφροαμερικανική Αγγλική (η) AAE (African American English)
Αφροαμερικανική Καθομιλουμένη Αγγλική (ΑΚΑ) (η) AAVE (African American Vernacular English)
Αμπχαζιανή (γλώσσα) (η) AB
Αμπαζική (η) (γλώσσα) Abaza
ΑΒΓ ABC
απαγωγή (η) abduction
απαγωγική αλλαγή (η) abductive change
αλβφαβητάριος (ο) abecedarian