ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
Αμπαζική (η) (γλώσσα) Abaza
Αμπχαζιανή (γλώσσα) (η) AB
Αφροαμερικανική Καθομιλουμένη Αγγλική (ΑΚΑ) (η) AAVE (African American Vernacular English)
ΑΑΑ (Αφροαμερικανική Αγγλική) (η) AAE (African American English)
Αφροαμερικανική Αγγλική (η) AAE (African American English)
Αφαρική (η) (γλώσσα) AA
αποκωδικοποιητής A* (ο) A* decoder
Α-Ζ A-Z
α με διαλυτικά μεταφωνίας (το) a-umlaut
α-θέση (η) a-position