ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
Ψευδή ομόρριζα (τα), ψευδοσυγγενείς (οι) false cognates
ψευδής αρχάριος (ο) false beginner
ψευδής-ές false
ψεύδο- quasi-
ψευδό- dummy
ψευδο-αμετάβατος-η-ο pseudo-intransitive
ψευδο-διαδικασία (η) pseudo-procedure
ψευδο-δίπτυχη πρόταση (η) pseudo-cleft sentence
ψευδο-παθητική (η) pseudo-passive
Ψευδο-παθητικός-ή-ό pseudo-passive