Αγγλικός Όρος
false
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψευδής-ές
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback