Αγγλικός Όρος
pseudo-intransitive
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψευδο-αμετάβατος-η-ο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback